3925
image
image
image
image
image
image

3925 richt zich graag tot praktische ondernemers, eigentijds en gericht op efficientie. Helder en strak georganiseerd, maatschappelijk verantwoord.

image
image
image

Werken in een duurzame omgeving geeft meerwaarde als deze aan een aantal factoren voldoet. Gestreefd wordt naar een CO2 neutrale omgeving met natuurlijk groen.

image
image
image

In overleg zijn mogelijkheden aanwezig voor aanpassing van de ruimten tot een goed werkbaar geheel. Door de bouwwijze zijn ruimten eenvoudig inpasbaar.

image
image